22 January 2020

The Teacher


Ο καθηγητής
Το να είσαι καθηγητής είναι ένα τόσο σημαντικό επάγγελμα.
Αρχικά, οι καθηγητές πρέπει όχι μόνο να αγαπούν τη δουλειά τους και το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται αλλά επίσης πρέπει να αγαπούν τους μαθητές τους. Κατά δεύτερον, αυτοί πρέπει να εμπνέουν τους μαθητές τους να συνεχίζουν την μελέτη και να αγαπούν το Σχολείο. Τέλος, αυτοί πρέπει να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να πετύχουν στη δουλειά τους.The Teacher

To be a teacher is such an interesting profession.
Firstly,teachers  should love not only their job and the environment they work but  they also have to love their students. Secondly, they must inspire their students to continue learning and love the school. Finally, they have to do their best to succeed in their job. 

THE MARKETΗ  ΛΑΪΚΗ  ΑΓΟΡΑ

Κάθε Παρασκευή, στο κέντρο της πόλης μας, μπροστά από το δημαρχείο, παραδοσιακά λειτουργεί  λαϊκή αγορά. Εκεί συγκεντρώνονται έμποροι και παραγωγοί της περιοχής, στήνουν τους πάγκους τους  και πουλάνε τα προϊόντα τους. Στη λαϊκή μπορεί κανείς να βρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ψάρια, τυροκομικά προϊόντα, ρούχα, εργαλεία κ.α.

                                                                THE MARKET

In  our  town at the centre in front of the town hall, an open market traditionally takes place every Friday morning. There local producers and traders gather, set their benches and sell their products. Man can find a variety of products in the open market such as fresh fruit and vegetables, fish, dairy products, clothes, tools etc.

The Postman
Ο ταχυδρόμος είναι ένα επάγγελμα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ασχολείται με την ταξινόμηση και τη διανομή της αλληλογραφίας. Ειδικότερα, η εργασία του ταχυδρόμου είναι η σωστή ταξινόμηση της αλληλογραφίας που φτάνει στο ταχυδρομείο της περιοχής όπου εργάζεται και η διανομή της στους παραλήπτες της. Το καθήκον του είναι η ταξινόμηση της αλληλογραφίας σε ειδικές θυρίδες και η διανομή της στην γεωγραφική περιοχή που ανήκει.

The Postman

The postman is a professional who exists for many years. He deals with the classification and distribution of the mail. In particular, the postman’s job is to properly classify the mail that arrives at the post office of the area where he works and distribute it to its recipients. Another task is to place the mail in special mailboxes and share them in the geographical area he belongs to.

18 January 2020

A local professionΈνα τοπικό επάγγελμα

Η επιχείρηση ζαχαροπλαστικής του Ρόμπου ξεκίνησε επειδή ο παππούς Γεώργιος Ρόμπος το 1916 πήγε στην Τουρκία ως στρατιώτης. Συμμετείχε στην Μικρασιατική εκστρατεία. Επέστρεψε στην Καλαμπάκα το 1923 και το 1924 άρχισε να φτιάχνει χαλβά, επηρεασμένος από τους Τούρκους. Αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
A local profession

Robos’s Confectionery Business started because grandfather George Robos in 1916 went to the Turkey as a soldier . He  was involved in the Asia Minor campaign. He returned to Kalampaka in 1923 and  in 1924 he started making halva,  influenced by the Turks. It continues to this day.

The Greek taxi driver

Ο Έλληνας οδηγός ταξί

Ένας οδηγός ταξί είναι ένας επαγγελματίας οδηγός που μεταφέρει τους επιβάτες στον επιλεγμένο προορισμό τους, μέσω της χρήσης ταξί. Μεταφέροντας τους επιβάτες τους, κερδίζουν ναύλα ανάλογα με το μήκος της διαδρομής του ταξί.                                                                                       
Η δουλειά ενός ταξιτζή μπορεί, μερικές φορές, να είναι επικίνδυνη. Ένας οδηγός ενίοτε αντιμετωπίζει ληστείες, αυτοκινητιστικά ατυχήματα και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

The Greek taxi driver

A taxi driver is a professional driver who transports passengers to their chosen destination through the use  of taxi cab. By transporting their passengers, they earn a fare depending on the length of the taxi cab ride.                                                                                                                                        
The job of a taxi driver can, at times, be dangerous. A driver occasionally faces robberies , car accidents and hazardous weather conditions. It is important to understand the various aspects of the job so that one can be prepared.

The Greek PolicemanΟ Έλληνας αστυνομικός

Οι ευθύνες του κυμαίνονται από τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας μέχρι την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι ένα επάγγελμα πολύ χρήσιμο για την κοινωνία και αρκετά επικίνδυνο ακόμα και για τη ζωή του αστυνομικού. Ασχολείται με την προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους κάθε μέρα, καθώς και με την εφαρμογή των νόμων, έτσι ώστε ο καθένας να έχει μια ομαλή ζωή.

The  Greek Policeman

His responsibilities ranging from road traffic control to counter terrorism. It is a profession very useful for the society and quite dangerous even for the life of police officer. He deals with the protection of citizens and their property every day, as well as with the implementation of laws so that everyone has a smooth life.

The civil engineerΟ πολιτικός μηχανικός

Οι πολιτικοί μηχανικοί δημιουργούν, βελτιώνουν και προστατεύουν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Σχεδιάζουν, σχεδιάζουν και επιβλέπουν την κατασκευή και συντήρηση οικοδομικών δομών και υποδομών, όπως δρόμοι, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, γέφυρες, λιμάνια, φράγματα, αρδευτικά έργα, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης σχεδιάζουν και χτίζουν ψηλά κτήρια και μεγάλες κατασκευές που αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

The civil engineer

Civil engineers create, improve and protect the environment in which we live. They plan, design and oversee construction and maintenance of building structures and infrastructure, such as roads, railways, airports, bridges, harbours, dams, irrigation projects, power plants, and water and sewerage systems. They also design and build tall buildings and large structures that can withstand all weather conditions.